Zavolejte nám: 777 818 720

Amberové (jantarové) čočky k blokaci modrého světla a zlepšení spánku: výzkum

Autoři: Burkhart K, Phelps JR.

Všechno světla není stejné: modré vlnové délky jsou nejsilnější částí viditelného elektromagnetického spektra pro cirkadiánní regulaci. Proto by blokování modrého světla mohlo vytvořit formu fyziologické temnoty.

Vzhledem k tomu, že množství a načasování světla a tmy ovlivňuje spánek, může večerní použití jantarových (amberových) čoček blokovat modré světlo a tak ovlivnit kvalitu spánku.

Nálada je také ovlivněna světlem a spánkem; proto by nálada mohla být ovlivněna blokací modrého světla.

V této studii bylo 20 dospělých dobrovolníků náhodně vybráno k tomu, aby před spánkem používali buď bezpečnostní brýle blokující modrou barvu (jantarovou barvu) nebo žlutou barvu (blokující pouze ultrafialové záření) po dobu 3 hodin.

Účastníci si psali deníky během dvou týdnů používání brýlí. Výsledky byly subjektivní: změna celkové kvality spánku a celkový pozitivní / negativní vliv.

Výsledky ukázaly, že kvalita spánku při zahájení studie byla u lidí používající jantarové čočky horší než u kontrolní skupiny.

Na konci studie zaznamenala skupina používající jantarové čočky významné (p <.001) zlepšení kvality spánku vzhledem ke kontrolní skupině a celkový pozitivní vliv (p = .005). Nálada se také výrazně zlepšila ve vztahu s druhou skupinou. Je zapotřebí replikace s podrobnějšími údaji o počátečních a denních podmínkách subjektů.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20030543

Štítky

Související články