​Vystavování se pokojovému světlu před spánkem potlačuje tvorbu a produkci melatoninu

Kde všude se můžete dočíst o škodlivosti modrého světla?

Autoři: Joshua J. Gooley, Kyle Chamberlain, Kurt A. Smith, Sat Bir S. Khalsa, Shantha M. W. Rajaratnam, Eliza Van Reen, Jamie M. Zeitzer, Charles A. Czeisler, and Steven W. Lockley

Výsledek:

Ve srovnání se slabým světlem působilo vystavování se pokojovému světlu před spaním potlačení melatoninu, což mělo za následek pozdější vznik melatoninu u 99,0% jedinců a zkrácení doby trvání melatoninu přibližně o 90 minut. Také vystavování se světlu v místnosti během obvyklých hodin spánku potlačilo melatonin o více než 50% ve většině případů (85%).

Závěr:

Tato zjištění naznačují, že osvětlení v místností má hluboký potlačující účinek na hladiny melatoninu a zkracuje povědomí těla o délce noci. Chronické vystavování se osvětlení v pozdních hodinách narušuje signalizaci melatoninu, a proto by to mohlo mít dopad na spánek, termoregulaci, krevní tlak a glukózovou homeostázi.

Hormon v epifýze melatonin se uvolňuje během biologické noci a poskytuje vnitřní biologický signál tmy. Vystavování se světlu vynuluje cirkadiánní rytmus a potlačuje syntézu melatoninu.

zdroj: Sleep smarter (Shawn Stevenson)

Vzhledem k tomu, že počátek sekrece melatoninu je spojen s nárůstem sklonu ke spánku a exogenní podávání melatoninu může usnadnit spánek, melatonin je již dlouho pokládán jako faktor podporující spánek u lidí.

Melatoninové receptory se nacházejí na cirkadiánních hodinových neuronech v předním hypotalamu, což naznačuje, že regulace zpětné vazby signalizací melatoninu může přispět k cirkadiánní regulaci, včetně načasování spánku.

Jak jsem vyřešil bolesti očí a hlavy jednou provždy


"Trápily mě suché oči, dráždivé oči, cítil jsem se unaveně. Necítil jsem se dobře. Nyní jsem to už vyřešil"

V souladu s touto hypotézou bylo prokázáno, že každodenní příjem melatoninu synchronizuje cirkadiánní rytmy chování a fyziologie i u slepých jedinců. Prokázalo se, že exogenní melatonin snižuje krevní tlak a tělesnou teplotu a nedávné studie prokázaly domnělou vazbu mezi signalizací receptoru melatoninu a rizikem na diabetes typu 2.

Melatonin byl zkoumán jako léčebná možnost pro různé nemoci včetně nespavosti, hypertenze a rakoviny.

Nedávné studie ukázaly, že světlo ve vnitřním prostoru (tj. <500 luxů) může vyvolat silné potlačení melatoninu a reakce fázového posunu, což naznačuje, že jedinci, kteří se obvykle vystavují světlu během nočních hodin, by mohli mít sníženou hladinu melatoninu a narušený biologický rytmus.

V provedených studiích, vystavování se světlu v místností potlačilo nástup sekrece melatoninu. Společně tyto studie naznačují, že potlačení melatoninu a reakce fázového posunu jsou citlivé na běžné pokojové světlo.


Tato zjištění naznačují, že vystavování se pokojovému světlu před spaním, což je běžná praxe v moderní společnosti, může inhibovat produkci melatoninu a v důsledku toho změnit fyziologické procesy regulované signalizací melatoninu.

Abychom tuto hypotézu ověřili, zkoumali jsme reakci melatoninu na pokojové světlo vs. slabé světlo u 116 výzkumných dobrovolníků, kteří v laboratoři studovali, v rámci pevného plánu spánku (8 hodin spánku, 16 hodin vzhůru). Zde se ukázalo, že vystavování se elektrickému světlu mezi soumrakem a spaním silně potlačuje hladiny melatoninu, což vede k umělému zkrácení doby trvání melatoninu a k narušení biologického signálu těla, že je noc.

Potenciální důsledky potlačení melatoninu elektrickým osvětlením

V moderní společnosti jsou lidé běžně vystavováni elektrickému osvětlení ve večerních hodinách. Naše výsledky ukazují, že toto vnitřní osvětlení v místnosti výrazně mění čas, trvání a množství syntézy melatoninu. Melatonin je vnitřní reprezentace těla trvání noci nebo scotoperiod (období tmy, nebo nepřítomnost denního světla u organismů) a je citlivá na změny v sezóně u lidí . Chronické vystavování se večernímu elektrickému osvětlení rozšiřuje fotoperiodu (časové období každého dne, během něhož je organismus vystaven světlu) a zkracuje scotoperiodu(období tmy), který je ekvivalentní tomu, jako kdybychom umístili lidi do kontinuálního biologického léta. To může naopak mít vliv na metabolickou funkci prostřednictvím změny sekrece melatoninu přímo nebo nepřímo prostřednictvím změněného trvání spánku.

Vzhledem k tomu, že geny receptoru melatoninu byly nedávno spojeny s patogenezí diabetes typu 2, je možné, že narušení signalizace melatoninu působením světla v noci by mohlo přispět ke zvýšenému riziku vzniku metabolického syndromu a diabetes typu 2.

Naše výzkumy ukazují, že hladiny melatoninu jsou pozoruhodně citlivé na úroveň pokojového světla před spaním, což vede k silnému potlačení syntézy melatoninu. Výsledkem je, že vystavování se pokojovému světlu do pozdního večera má za následek zkrácení doby trvání melatoninu, čímž se zkracuje vnitřní představa těla o délce noci. S rostoucím důkazem, že signalizace melatoninového receptoru hraje důležitou roli při regulaci fyziologie člověka, bude v budoucích studiích důležité určit dopad chronické noční expozice elektrickému osvětlení na melatonin a morbiditu.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3047226/

Jak jsem vyřešil bolesti očí a hlavy jednou provždy


"Trápily mě suché oči, dráždivé oči, cítil jsem se unaveně. Necítil jsem se dobře. Nyní jsem to už vyřešil"

Naše mise

Chceme lidem co nejvíce ulehčit, aby udělali každý den něco pro své zdraví.

Chceme zlepšit tvůj život tím, že začneme od úplného základu a tím je kvalitní spánek a více energie každý den.

ZAVOLEJTE NÁM

777 818 720

Adresa

OnZeal s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle,
140 00,
Praha 4

0