​Amberové (jantarové) čočky k blokaci modrého světla a zlepšení spánku: výzkum

Kde všude se můžete dočíst o škodlivosti modrého světla?

Autoři: Burkhart K, Phelps JR.

Všechno světla není stejné: modré vlnové délky jsou nejsilnější částí viditelného elektromagnetického spektra pro cirkadiánní regulaci. Proto by blokování modrého světla mohlo vytvořit formu fyziologické temnoty.

Vzhledem k tomu, že množství a načasování světla a tmy ovlivňuje spánek, může večerní použití jantarových (amberových) čoček blokovat modré světlo a tak ovlivnit kvalitu spánku.

Jak jsem vyřešil bolesti očí a hlavy jednou provždy


"Trápily mě suché oči, dráždivé oči, cítil jsem se unaveně. Necítil jsem se dobře. Nyní jsem to už vyřešil"

Nálada je také ovlivněna světlem a spánkem; proto by nálada mohla být ovlivněna blokací modrého světla.

V této studii bylo 20 dospělých dobrovolníků náhodně vybráno k tomu, aby před spánkem používali buď bezpečnostní brýle blokující modrou barvu (jantarovou barvu) nebo žlutou barvu (blokující pouze ultrafialové záření) po dobu 3 hodin.

Účastníci si psali deníky během dvou týdnů používání brýlí. Výsledky byly subjektivní: změna celkové kvality spánku a celkový pozitivní / negativní vliv.

Výsledky ukázaly, že kvalita spánku při zahájení studie byla u lidí používající jantarové čočky horší než u kontrolní skupiny.

Na konci studie zaznamenala skupina používající jantarové čočky významné (p <.001) zlepšení kvality spánku vzhledem ke kontrolní skupině a celkový pozitivní vliv (p = .005). Nálada se také výrazně zlepšila ve vztahu s druhou skupinou. Je zapotřebí replikace s podrobnějšími údaji o počátečních a denních podmínkách subjektů.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20030543

Jak jsem vyřešil bolesti očí a hlavy jednou provždy


"Trápily mě suché oči, dráždivé oči, cítil jsem se unaveně. Necítil jsem se dobře. Nyní jsem to už vyřešil"

Naše mise

Chceme lidem co nejvíce ulehčit, aby udělali každý den něco pro své zdraví.

Chceme zlepšit tvůj život tím, že začneme od úplného základu a tím je kvalitní spánek a více energie každý den.

ZAVOLEJTE NÁM

777 818 720

Adresa

OnZeal s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle,
140 00,
Praha 4

0